KrF vil ikke ha dagsturhytta på «Brennevinskastet»