Frelsesarmeen kjøpte bedehus for 8 millioner

foto