Kristiansen må tilstå Baneheia-drapene for å unngå livstid

foto