– Vi styrer mot regionens desidert flotteste idrettsanlegg

foto