Enstemmig nei til kutt på Bjorbekktunet og lindrende avdeling