Debatt: På vegne av barn og foreldre er vi forferdet over Arendal kommune