Alle på jobb vet det: Den siste uken må Emma ta fri

foto