Ville ha røyk – nå er gjeng-ungdommene ranstiltalt