Inviterer til å forsøke statlig finansiert eldreomsorg