– Det er tid for selvransakelse og tid for å være ydmyk, sier politimester Kjerstin Askholt Askholt, som støtter Riksadvokatens avgjørelse og som sier hun ønsker en ekstern gjennomgang av etterforskningen.

– Vi i Agder politidistrikt stiller oss fullt og helt bak Riksadvokatens avgjørelse. Baneheia-saken er en dypt tragisk sak som berører veldig mange. Vi i politiet må bære vår del av ansvaret for at vi står her i dag. Det er tid for selvransakelse, og det er tid for å være ydmyk, slo hun fast.

Askholt sa også at Agder-politiet ikke har klart målet for etterforskningen, og hun beklager både overfor de etterlatte og overfor Viggo Kristiansen.

– Jeg beklager, dypt og oppriktig. Viggo Kristiansen har urettmessig sittet veldig mange år i fengsel, og vi i politiet må bære vår del av ansvaret for det. Avgjørelsen i dag innebærer også at vi ikke nådde målet vårt for etterforskningen; vi har ikke klart å gi de pårørende et endelig svar i den grufulle saken med deres to små jenter som offer, sa politimesteren.

– Begge deler berører meg sterkt, og ord blir veldig fattige, sa Askholt.