Krogstad: – Og så kommer foreldrene og gir beng i skiltene