Angrer ikke på innlegg om klasseskille i Arendal

foto