Buss med passasjerer tok u-sving i 90-sonen på E18

foto