Innrømmet hærverk og betalte erstatning – nå er han frikjent for hærverket

foto