Hytteeiere betaler 30 millioner kroner i eiendomsskatt