- Stadig tettere, uansett kommunereform-valg

foto