Mistenkt for promillekjøring i innseilingen til Lillesand