Politiet på julaften: «Han lusket i hager og på tak. Benyttet et uregistrert kjøretøy»

foto