Skal ha tvunget hjemmesykepleiere til å dusje faren