– Han har gjort en uvanlig stor innsats for Grimstad