Adm.dir. måtte gå på dagen. Her er Fivens nye toppsjef