Presteforeningen kan få kvinnelige leder fra Grimstad