Båtførere må betale 41øre mer enn bilister for samme bensin

foto