Pensjonistgeneral stiller seg bak opprør fra fattige