Sterke reaksjoner etter regelbrudd om bord på Statsraad Lehmkuhl

foto