– Skatter og avgifter vil sannsynligvis øke betraktelig

foto