Det blir kamp om toppvervet i Høyre – og nå skal de på intervju

foto