De så at eldre ble sittende for mye stille. Da bestemte de seg for å ta grep