Hove-utbrytere har meldt seg inn i et annet parti

foto