Torbjørnsbu: – Enhver med minimum innsikt må takke nei