Oslo: Utelukker ikke å vente med åpning av skoler og barnehager