Søker fritak fra alle politiske verv. Her er erstatteren

foto