Derfor begjærer Viggo Kristiansen seg løslatt

foto