Enige om sluttpakke: Dette får kommunedirektøren

foto