Døde mens han ventet på erstatning etter legetabbe