Kommunerevisjonen slakter helsehusutbygging i Bykle