Har fått stor respons: Vil samarbeide og veilede gårdeierne

foto