Finner mye avfall i sankthansbålene – dette må du styre unna