Kommunen brøt alkoholreglene på egen sommerfest

foto