Arendals Tidende erkjenner feil etter at redaktøren måtte gå

foto