Trygg Trafikk vil ha forbud mot bruk av berøringsskjerm i fart