Vil melde oppstart i august: Slik ser de for seg Knubben-tilbudet