Avdekket falske resepter i omløp på apoteket: Kvinne har tilstått

foto