Tok inn Janssen-vaksine etter forespørsel fra flyskolen - men egenandel kan de ikke ta

foto