Høyre foreslo å legge ned disse barnehagene: – For tidlig, mener bystyret

foto