Innbrudd i Froland og skadeverk på elbil-lader i Arendal