Grunneier møtte på E18-folkemøte på Vegårshei med boksehansker

foto