Satte ned prisen på denne prakteiendommen med 12 millioner kroner