Mistenkt for å kaste et lysrør under SIAN-demonstrasjon