Mannen kjøpte bil med skader. «Hærverk», skrev han til forsikringsselskapet